pt电子游艺微信
助理小安
互动交流
继保家族QQ群:176278739
安全生产管理QQ群:75587916
pt电子游艺
继电保护专业技术监督

    以构建继电保护专业技术支撑为宗旨,为电厂提供继保专业技术监督,以确保符合相关规程规范的要求。


    适合对象:

    发电厂、电力用户

    服务内容:

    基础管理服务:
    指导规划3年本专业监督工作
    指导完善本专业管理制度、技术标准以及书、表、台账;
    指导完善技术档案
    技术支持服务:
    现场设备设施检查;
    指导整改;
    提供专业培训;
    参与电站定期专业分析,编制继电保护技术监督报告

    特点:

    构建起本专业技术支撑,全面、客观梳理本专业设备及管理问题;
    立足于解决问题,整体有规划、阶段有重点;
    建立服务基础,提供技术支撑,同步应对设备、人员、行业要求的变化

    成效:

    符合行业对继电保护技术监督及反措要求
    保障设备和系统的安全
    针对性培训,提高电站人员专业技能